Başarı Nedir?

Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleşmesidir.

Yani insanın kendi hedefine ulaşmasıdır. ‘’Kendi’’ kelimesini kullanıyorum çünkü;

başka insanların hedeflerine ve hayallerine değil.

Öz hesap verilebilirlik başarının temelidir.

Başarı tamamen görecelidir.

Çağa, zamana, kültüre ve kişiye göre değişebilir.

İyi bir araba, güzel bir kariyer, pahalı bir ev… Bunlar sizce başarı mıdır? Bunlar sonuçtur.

Yurt dışında yapılan bir araştırma, kendi alanında çok iyi olan insanların, mesleklerinde

bu ustalık seviyesine ulaşmadan önce en az 10.000 saat sırf o işe odaklı yaşadıklarını ortaya

çıkarmıştır.

Baş+arı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. Arı gibi çalışacak insanlar neredeyse

kalmadı ülkemizde.

85 milyondan daha fazla nüfusa sahip ülkemizde,

Google’dan başarı kelimesini aylık aratma20.000’lerde.

Mümin SEKMAN’ın dediği gibi bu aramaların yarısından fazlası başarı duası.

İsmini vermek istemediğim sözüm ona ‘’sanatçılar’’ milyonlarca izlenme ve aramaları var.

Çünkü insanlarımıztembelleştirildi ve uyutuldu.

 

Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür öderler.