Başkan İstek; Kongre İbra Edilirse, Borç Ortakların Üzerine Kalacak

GÜNDEM Haber Girişi : 23 Mart 2021 14:37
Koçarlı’da S.S. 47 Nolu TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, mali genel kurulu çoğun sağlanamadığı için ertelendi.

Koçarlı’da S.S. 47 Nolu TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, mali genel kurulu çoğun sağlanamadığı için ertelendi.


390 ortağın oy kullanacağı 1200 ortaklı Koçarlı’da S.S. 47 Nolu TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 31 Mart 2021 Çarşamba gününe ertelendi.


18 maddenin görüşüleceği mali kongrede  mali sıkıntılardan dolayı satışlarda bulunuyor.


TARİŞİN HALİNİ GÖRÜNCE ÜZÜLDÜK


Bir çok ortağın kongre için geldikleri TARİŞ depolarında gördükleri görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar,” TARİŞ hurdalara kadar düşmüş. Bugün kongre var, bunlar harıl harıl hurdaları sökmeye çalışıyorlar. Bu depolarda önceleri pamuk dolu olurdu şimdi saman var” diyerek tepki gösterdiler.


ÇOK ÜZÜCÜ BİR GÖRÜNTÜYDÜ


TARİŞ ortaklarından İyi Parti Koçarlı İlçe Başkanı Zülfikar İstek, “Babam  40 yıllık bende 25 yıllık ortağıyım TARİŞ’in. Benim çocukluğum burada pamukların içinde geçti. TARİŞ’e kongre için gittik, fakat kötü bir görüntü vardı. Sanki TARİŞ yağmalanmış gibi. Oradaki hurdalara kadar düşmüşler. 


Bu çok üzücü bir görüntüydü. Çiftçinin en büyük sigortası olan, dayanağı olan nakdi, ayni destek sağladığı, malını değerlendirdiği bir kooperatifin  kongreyi yapamayacak duruma düşmesi çoğunluğu sağlayamaması bizleri üzdü. Hurdaların satılıyor görüntüsü, fabrikalıktan çıkmış araç ve traktörlerin park ettiği saman dolu bir yer haline gelmiş”dedi.


KONGRE İBRA EDİLİRSE  BORÇ ORTAKLARIN ÜZERİNE KALACAK


Tariş kongresi çoğunluk sağlanamadığı için  31 Mart 2021 Çarşamba gününe ertelendiğini belirten Başkan Zülfikar İstek,  “Biz vatandaşlarımıza ortaklarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2021 Çarşamba günkü kongre çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kongrede 2019/2020 yılı bilançosu önümüze gelecek. Amacımız bu bilançonun ibra edilmemesi. 


Ve bu bir yılın incelenmesi ve denetlenmesi.  Çok fazla dedikodu var.  TARİŞ’in çok büyük zarar ettirildiği yönünde iddialar var.  Pamuğunu verip şu an satışını yapan kişiler paralarını alamıyorlar.  Tarişin ne kadar borcu var. Bunu sormamız gerekiyor.  Kongreler kooperatifin sağlıklı büyümesi, işlevini yerine getirebilmesi için temel dayanaktır. Kongrede herkesin hesap vermesi gerekiyor. 


Bizde 31 Mart’ta yine orda toplanıp, hesap soracağız. Bu hesap sorma yanlış anlaşılmasın. Bu işe soyunan bu görevi alan  kişilerin hesap verme zorunluluğundan kaynaklanıyor. Biz hesap soracağız derken birilerinin boğazını sıkmak değil. Oraya gelip 1 yılın hesabını vermek zorundalar.


 Anormal derecede dedikodular var. Borcun 40 milyon olduğu, ortaklar aranıp ibra edilmezse paranızı alamazsınız gibi iddialar dedikodular var. Orası resmi bir kurum. Çiftçi parasını alamaz diye bir şey olamaz. Tarişte yanlış bir yönetim varsa bunun hesabı sorulması lazım. İnsanlara ibra edilip edilmemesi o kadar farklı anlatılıyor ki.  


Kongrede bir bilanço ibra edilmiyorsa, o bilanço dönemiyle ilgili  yargı yolu açılır. İnceleme sonucunda orada   bir usulsüzlük tespit edilirse yargı yoluna gidilir.  İbra edilmemesi yönetim suçlu anlamına gelmez.  İbra edilirse, hesap vermiş oluyorlar. İbra edilmezse para alamazsınız diyorlar ama  kongre ibra edilirse  borç ortakların üzerine kalacak”dedi.


SATIŞ YETKİSİ İSTİYORLAR


Koçarlı’da S.S. 47 Nolu TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, tüm malvarlığı İçin satış yetkisi istenmesine de tepki gösteren Başkan İstek ve çiftçiler, “Burada çiftçilerin alın terleri var, emekleri var. Bu yönetim bunun hesabını vermek zorundadır diyerek  tepkilerini dile getirdiler.


31 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek  olağan kongrede satış ve yetkisinin de bulunduğu 18  madde görüşülecek; 

1- Açılış ve divanın oluşturulması

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Genel Kurul tutanaklarının  imzalanması için Divana yetki verilmesi

4-2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal tabloları ve Denetim raporlarının okunarak müzakeresi

5-2019/2020 iş yılı Finansal tabloların oylanması

6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 iş yılı için ibrası

7-Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alarak Kooperatifin çalışma politikası ile stratejilerin gerçekleşmesinin ölçme ve değerlendirilmesi ile bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2020/2021 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8-Kooperatif anasözleşmesinin 94. Maddesindeki unsurları kapsayacak şekilde kooperatifin süresi sona eren strateji belgelerinin hazırlanarak genel kurulun bilgi ve tasvibine sunulması

9- Kooperatif anasözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca kooperatifin ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında hizmet bedeli veya gider katılım payı alabilmesi hususunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi

10- Kooperatif anasözleşmesinin 62. Maddesi uyarınca kooperatifin amaçlarına uygun olarak kooperatif imkanları ile ortakların ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi

11- Kooperatif anasözleşmesinin 70. Maddesi uyarınca yedek akçeler ve fonlarda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esasların birliğin belirleyeceği usul ve esaslar dikkate alınarak belirlenmesi hususunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi

12-2019/2020 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması.

13-Ulusal ve Uluslar arası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programına katılma  konusunda Kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması  durumunda kooperatif ortaklarına  5 yıl süreyle herhangi  bir kar dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması.

14-Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan; Aydın ili İncirliova ilçesi Yazıdere Çomak mevkii pafta M19-A-20D-3-D ada 188, parsel23’de kayıtlı10.592,18 m2 olan tarla ile Koçarlı Gündoğan bucağı karacaoluk mevkii pafta 19Hlll, Ada 58 parsel 4’de kayıtlı 39.014,00 m2  içinde zeytin ağacı bulunan yarısı dağlık yarısı tarla  vasfındaki arazinin birliğimizin 23.11.2020 tarih 7-44a/384 sayılı yetkisi ile satışlarının gerçekleştirildiği hususunun  Genel  Kurul’un  bilgi ve tasvibine sunulması.

15-Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan ve kooperatifimizin  içinde bulunduğu mali sıkıntı sebebiyle satışı düşünülen,

a)Aydın ili, Koçarlı İlçesi Yeniköy mahallesi karahafızdamı  mevkii parsel1376’da kayıtlı, 4.974,81 m2 içinde yer alan benzin, mazot, LPG servis istasyonu olan  tek katlı betonerme bina ve arsası  içerisinde bulunan  ÖZÇELİKLER PETROL A.Ş.  taşınmazın,

b)Aydın ili Koçarlı İlçesi Yeni mahalle Hüseyin Sözer  caddesi pafta 19KıaC, ada 165 parsel no:1, 10.236,00 m2  bahçeli  kargir idari bina  bekçi kulübesi ve alım depoları olan  lojman  taşınmazı ile

c) Aydın ili Koçarlı İlçesi Büyükdere köyü köycivarı mevkii pafta 6, parsel757’de kayırlı 34.233,20 m2 KAR. 5 DEP.1 KAN. YAN.HA.FAB.AR. taşınmazın

o günkü koşulları değerlendirilerek kooperatif menfaatleri  doğrultusunda 3. Şahıslara  satışı, dilediği şekil ve şartlarda söz konusu araziler üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi (kiralama ve/veya satış) GYO üst hakkı  tesisi sözleşmesi, Yap-İşlet-Devret modeli sözleşmesi imzalanması. Kira sözleşmesi düzenlenmesi ve kiraya verilmesi. Vefa hakkıyla devri,iştira hakkı, ipotek verilmesi, ipotek alınması, ipotek terkin edilmesi ve/veya ipotek tesis edilmesi ve/veya kooperatif yönetim kurulunun  uygun gördüğü  her türlü gayrimenkül  değerlendirme yöntemleriyle  değerlendirilmesi,  gayrimenkül  tasarrufunda  bulunulması, imzalanan tüm bu sözleşmelere göre tapu devirlerinin yapılması,  tüm bu işlemlerin tapuda şerh ettirilmesi ve/veya şerhin kaldırılması hususlarında ve ayrıca bu konularda profesyonel  destek alınması hususlarında  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

16-Kooperatifimiz  mülkiyetinde  bulunan gayrimenkullerin  değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması.

17-Yönetim kurulu üyelerine 2020/2021 iş yılında toplantı başına verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının  belirlenmesi.

18-dilek ve temenniler ile kapanış.


Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.