Ekonomi

Ekonomi sözcüğü; eski Yunancada ‘’oikia’’ ve ‘’nomos’’ köklerinden gelmektedir.

Anlamı ise ‘’oikia’’ Yunancada ev

 ‘’nomos’’ ise kural anlamındadır.

Bir bütün olarak oikianomos  ‘’ev yönetimi’’ anlamında kullanılmaktadır.

Bugün ise Türkçemize ‘’ekonomi’’ olarak geçmiştir.

Ekonomi; insanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir.

Ekonomi bilimi ise; kıt kaynakların alternatif kullanım olanaklarını inceleyen bir bilimdir.

Türkiye’nin küresel dalgalanmalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olması nedeniyle en

önemli gündemini ekonomi oluşturmaktadır.

Bugün okullarda okutulan iktisat ya da ekonomi bilimi kapitalist sistemin ekonomi bilimidir.

Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine

dayanan bir ekonomik sistemdir. 

Kapitalist sistem, tüketim üzerine odaklanmış bir sistem olduğu için ekonomi bilimini de hep

tüketimle ilgili bir çerçevede ele alıp tanımı ona göre yapmaktadır.

Kapitalizmin yarattığı tüketimin en üstün değer olduğu algısı aslında ihtiyaç olmayan birçok

şeyi istenir hale getirmiştir.

Tekrar ekonominin anlamını inceleyecek olursak şu ifadelerde doğru olabilir;

Çok sayıdaki isteğin eldeki sınırlı imkânlarla karşılanması çabası.

İsteklerin sonsuzluğu bir yana çok sayıda olup olmadığı bile bugün tartışmalı hale gelmiştir.

Bunların gerçekten ihtiyaç olup olmadığı bir yana ekonomi en az tüketim ya da

harcamalar kadar önemli olan üretim ve paylaşım ilişkilerini de çerçevesi içine alan bir

tanıma ihtiyaç duymaktadır.

İnsan, elindeki sınırlı imkânlarla çok sayıdaki istekleri arasında seçim yaparken bazı isteklerini

karşılamaktan vazgeçmek zorundadır. Her seçilen isteğin maliyeti, aslında vazgeçilen öteki

istektir. Örneğin kısıtlı parasıyla tost yemekle yetinip sinemaya gitmeyi tercih eden kişi iyi bir

yemek yemekten vazgeçtiği için tost ve sinemaya gitmenin alternatif maliyeti iyi bir

yemek olmaktadır. Ülkemizde bunun örnekleri o kadar çok ki. Bunların en aza indiği ve evine

ekmek götürmenin bir tercih olmadığı güzel günlere.