En büyük milliyetçilik

  En büyük milliyetçilik , en önce, hayırlı, başarılı, sağlıklı evlatlar ve nesiller yetiştirmektir.  Çünkü çocuklarımız ve torunlarımız devletimin ve milletimizin geleceğidir. Onlar ne kadar yükselir ve yücelirse devletimiz ve milletimizde o kadar yükselir ve yücelir.  Eğer öğrenci iseniz, en büyük milliyetçilik derslerine iyi çalışıp, okul hayatında başarılı olmaktır.

                     Sonra, en büyük milliyetçilik bir iş, bir meslek edinip, çalışıp,  kazanıp, devletine, çevrisine ve milletine yük olmamak, dik durmaktır.  Hatta vergi ve sigorta primini ödeyerek devletine ve milletine faydalı olmak ve katkı yapmaktır.

                    Keza,  çalışkan olmaktır. Çalışacaksın, geleceğini teminat altına alacaksın ki, onurlu kalasınız, dik durasınız. Böylece devletinize, milletinize, hatta kendi çocuklarınıza yük olmazsınız. Daha onlara katkıda bulunursunuz.

                   Sonra; en büyük milliyetçilik, kul hakkı yememektir. Allah’ın bile affetmediği en büyük günah kul hakkı yemekmiş. Kul hakkının başında yaşama hakkı ve sağlıklı yaşamak gelir.

                   Sonra en büyük milliyetçilik barışçı,  anlaşmacı, uzlaşmacı olmaktır.

                   Sonra, en büyük milliyetçilik, yerini, haddini, soyunu, sopunu, hesabını, kitabını bilmektir.

                   Sonra, en büyük milliyetçilik, devletinin, vatandaşlarını etnik, din ve mezhep farkından dolayı dışlamamak, horlamamak, böylece toplumu germemek, huzur ve güvenliği bozmamaktır.  

                    Sonra, en büyük milliyetçilik etnik kökeni farklı olanları bile vatandaşı, kardeşi olarak kabul edip, barış ve huzur içinde yaşamayı amaçlamaktır.

                    Sonra, en büyük milliyetçilik, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinden yana olmaktır.

                    Sonra, en büyük milliyetçilik laiklik kuralını benimseyip, din ve dünya ile devlet işlerini ayırmak, herkesin inanç ve ibadetini özgürce yaşamasını savunmaktır.

                     Sonra,  en büyük milliyetçilik Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek, Atatürk’ün çizdiği milli egemenlik, müspet ilim, uluslararası barış, muasır medeniyet ve akıl yolundan sapmamaktır.

                    Sonra, Atatürk’e minnet, şükran ve saygı duymaktır. Çünkü milletimize Atatürk kadar faydalı olan, katkı yapan bir başka devlet adamı gelmemiştir. Hatta tüm dünyada bile Atatürk kadar milletine ve devletine faydalı olan ve katkı yapan bir başka devlet adamı yoktur.  

                    Devletine ve milletine ihanetlerde şunlardır:  Milliyetçilik, ırkçılık değildir. Kavga-dövüş değildir. Milletinin fertlerini inanç, etnik köken veya siyasi görüş farkından dolayı ayrıştırıp, birbirine düşürmek, hatta katliam yapmak değildir.

                       Laikliğe aykırılık, dincilik, ırkçılık, mezhepçilik yapıp, ülke insanlarını ayrıştırıp bölmek, birbirine düşürmek değildir.  

                     Hiddete kapılıp, şiddet kullanarak kendi ülkesinin ve milletinin insanlarına zarar vermek değildir. Onları düşman kabul ederek kin ve nefret ile bakmak değildir.   

                     Yani kendi ülkesinin insanlarına kötülük yapmamaktır.